Dagbesteding
De dagbesteding is in juni opgericht en is gericht op cliënten met een Arabische achtergrond. De dagbesteding is kleinschalig, vraaggericht en in een huiselijke sfeer.

Naast een vast dagprogramma is er ruimte voor eigen invulling van activiteiten. Dit bespreken we samen met u en/of een familielid en dit wordt vastgelegd in een persoonlijk plan. Hierdoor bieden we een dagbesteding die aansluit bij uw behoeften en wensen. Gestructureerde dagactiviteiten in groepsverband helpen om het dagelijks leven prettiger te maken.
Onze cliënten worden thuis opgehaald en ook weer thuis afgezet. Wij zijn in het bezit van een personenbus; dit betekent dat rolstoelafhankelijke mensen ook prima bij ons terecht kunnen.
Tijdens de dagbesteding zijn er altijd begeleiders aanwezig die de kwaliteit waarborgen. De begeleiders zijn er voor uw welzijn en staan altijd klaar om een luisterend oor te bieden, mocht u daar de behoefte aan hebben.
NadiCare werkt met een afwisselend activiteitenprogramma. Om een beeld te schetsen van hoe de eigen invulling van activiteiten eruit kan zien, volgt hier een aantal voorbeelden;

 • Koken
 • Wandelen
 • Gezelschapsspelletjes zoals dammen, schaken, kaarten enz.
 • Bewegen op muziek
 • Gymnastiek
 • Handwerken


Individuele begeleiding
U kunt bij ons individuele begeleiding aanvragen voor onder andere:

 • Het onderhouden van sociale contacten;
 • Het plannen van dagelijkse activiteiten;
 • Het regelen van uw financiën;
 • Hulp bij het voortbewegen in en buiten uw huis.

Door activerende begeleiding ligt het accent op het zelfstandig herstellen of verbeteren van het persoonlijk functioneren . Voorbeelden van activerende begeleiding zijn:

 • Gesprekken om gedrag te veranderen of gedrag te leren hanteren bij gedragsproblemen;
 • Problemen in denken, concentreren en waarnemen
 • Problemen met oriëntatie in tijd, plaats en persoon

Geschilderd door een cliënt